الوثائق دراسات سابقة
 
L’Etude Geologique de JICA
Aperçu
Provinces Métallogéniques
Guideline
Référence
Geologic Provinces
  Géologie générale de la Mauritanie
  Aperçu des gisements de minerai
    Tiris & Kedia Idjil
    Sfariat-Zednes
    Région du Tasiast
    Le Tijirit
    Guelb Moghrein
    Tabrinkout
    Kadiar
    Indice 78
    Oudelemguil
    Diaguili
    Guidimaka
    Jreida-Lemsid
Gisements majeurs
  La Koedia d Idjill
  Tiris
  Le Tasiast
  Le Tijirit
  Le Guelb Moghrein
  Le Guidimakha
Gisements majeurs 2
  Formation de fer de Tiris
  Formation de fer du Koedia Idjill
  Gisement d or de Tasiast
  Les gisements d’or et de cuivre dans les Mauritanides
Zones prometteuses
  Sélection des zones prometteuses
  Gisement prometteur et minéralisation
 
 
 
المدونة المعدنية
 
 

دليل المستثمر

 
       
الحي الإداري، لكصر، انواكشوط – موريتانيا [] ص.ب. 654 – انواكشوط [] هاتف: 45252688 / 45290073 فاكس: 45251410
 

OMRG © copyright 2015 - omrg@omrg.mr